Wodór jako lekarstwo na wysokie ceny energii i węgla – RoadShow 2023 #OswajamyWodor

29 września 2022 in #OswajamyWodorWodór jako lekarstwo na wysokie ceny energii i węgla – RoadShow 2023 #OswajamyWodor

Przydomowe stacje tankowania wodoru, wodorowe pompy ciepła, wodorowe magazyny energii, skuter na wodór, wodorowe instalacje dla aut spalinowych, wodorowa kosiarka oraz niespodzianka dla fanów szybkiej motoryzacji. To wszystko będzie można dotknąć i zobaczyć w działaniu podczas ogólnopolskiej trasy #OswajamyWodor której celem jest edukacja w zakresie wykorzystania wodoru w życiu codziennym.

Od lat mówi się, że zielony wodór jest jedynym sposobem na ucieczkę od ropy, gazu ziemnego i węgla, jako głównych źródeł energetycznych. Dziś, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a ceny paliw kopalnych biją rekordy, powinniśmy szczególnie szukać innych alternatyw.

RoadShow 2023 #OswajamyWodor
Drugi etap akcji #OswajamyWodor startuje późną wiosną i rusza w Polskę. Partnerami technologicznymi są m.in.: Prosta Giełda S.A., Wodor590. Wiosną jak tylko pierwsze promienie słońca, z których również można pozyskiwać wodór, zaczną świecić mocniej, będzie można przetestować bezpłatną i bezemisyjną energię z wodoru.

Kosiarka spalinowa na wodór

Kilka faktów o Wodorze

Zielony Wodór jest paliwem „nieskończonym” (w procesie elektrolizy z wody i prądu powstaje wodór i tlen, a w procesie odwrotnym z wodoru i tlenu powstaje prąd i … woda).

Z każdych 9 kg wody i energii możemy uzyskać 1 kg wodoru i 8 kg tlenu, bez żadnych produktów ubocznych. Niezbędne są tylko woda i prąd. Ten drugi z łatwością można uzyskać z nadwyżek energii wytwarzanej z wiatraków lub paneli słonecznych, które Polacy bardzo chętnie instalują na swoich przydomowych posesjach.

Sprawność nowych instalacji wodorowych opartych na ogniwach PEM do elektrolizy sięga aktualnie nawet 60 proc. czyli z 1 kWh energii wykorzystanej do wytworzenia wodoru w procesie odwrotnym uzyskamy 0,6 kWh plus ciepło, które również można wykorzystać.

Powstający w wyniku elektrolizy zielony wodór, może zasilać silniki aut spalinowych i elektrycznych czy stanowić magazyn energii w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych. Jego wartość energetyczna (33 kWh z 1 kg) jest znacznie wyższa niż drewna (4 kWh z 1 kg) czy benzyny (11 kWh z 1 kg).

Wodór można zatankować  w aucie w 3 minuty, czyli znacznie szybciej niż prąd. Auto wodorowe pozwala przejechać średnio około 600 km na jednym tankowaniu.

Sprężony wodór, na potrzeby indywidualnych odbiorców przechowuje się najczęściej w magazynach energii w wiązkach butli pod ciśnieniem 200-300 Bar, w autach w zbiornikach z włókna węglowego pod ciśnieniem 700 Bar. Koszt przechowywania (sprężania) wodoru jest aktualnie największym wyzwaniem technologicznym. Niebawem ten problem może zostać rozwiązany dzięki badaniom i komercyjnemu wdrażaniu nowych metod przechowywania i transportowania takich jak LOHC (ciekłe organiczne nośniki wodoru) czy wodorków metali.

#OswajamyWodor 2023

Niebawem wszyscy zainteresowani uczestnictwem w wodorowej rewolucji będą mogli sami przetestować w swoim mieście bezpieczne instalacje wodorowe m.in. przydomowe magazyny energii zintegrowane ze stacją tankowania auta, wodorowe pompy ciepła, skuter na wodór, a nawet kosiarkę .

Szczegóły roadshow #OswajamyWodor już wkrótce, zaglądajcie na wodor590.pl , żeby być na bieżąco