Alternative Text

Wodór 590

Poprzez prowadzone projekty wspieramy Polską Transformację Wodorową.
590 to pierwsze cyfry kodu kreskowego krajowych produktów. Wspieramy produkcje wodoru oraz innowacyjne projekty wodorowe.


Śledź nas na FB
Wspieraj transformację wodorową

Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy

Co możemy zrobić już teraz


Jak możemy wspierać krajową transformację wodorową ?

Przydomowe magazyny energii

Przydomowe magazyny energii działające w oparciu o ogniwa wodorowe. Sercem całego systemu jest elektrolizer modułowy wykorzystujący czystą, dejonizowaną wodę oraz napięcie prądu stałego. Reakcja elektrolityczna odbywa się wewnątrz polimerowej membrany wymiany protonów (PEM) pozwalającej na trwałe i szybkie rozdzielenie jonów wodoru i tlenu podczas procesu elektrolizy.   Zielony wodór jest nie tylko ekologicznym nośnikiem energii ale sprawdza się również jako paliwo dla cichych generatorów awaryjnych czy aut. Zasada działania magazynów polega na reakcji elektrochemicznej wodoru z tlenem, podczas której powstaje energia i ciepło, a jedynym produktem ubocznym jest woda.

Alternative Text

Produkcja czystego (zielonego) wodoru z nadwyżek OZE

Wodór do celów przemysłowych jest produkowany głównie poprzez wyekstrahowanie z gazu ziemnego. Aktualnie trwa proces odwrócenie tego trendu i coraz więcej instalacji wykorzystuje do produkcji elektrolizę (wodór powstaje z wody) a proces jest zasilany z energii nadmiarowej instalacji wiatrowych lub fotowoltaicznych. Dzięki temu coraz większy udział w rynku ma „Zielony” wodór czyli taki pozyskiwany z wody.

Alternative Text

Infrastruktura dla Aut wodorowych

Aktualnie mamy w Polsce 13 stacji tankowania wodoru. To zdecydowanie za mało aby rozpropagować wodór jako tanią i ekologiczną alternatywę dla ropy. Na dzień dzisiejszy zapowiadana ilość stacji tankowania wodoru do 2030 roku to niespełna 140. To musi się zmienić jeżeli chcemy uzyskać większą niezależność energetyczną od gazu oraz ropy naftowej. Trzymamy kciuki za prowadzone projekty mające na celu umożliwienie tankowania wodoru z przydomowych magazynów wodorowych produkujących zielony wodór z nadwyżek instalacji fotowoltaicznych.

Alternative Text

Wodór zamiast gazu ziemnego (wkrótce) - Tak to możliwe

Jeden z projektów typu „power to gas” realizowany jest od 2020 r. przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – w oddziale w Odolanowie. Celem projektu jest zbadanie możliwości magazynowania i transportu wodoru przy wykorzystaniu istniejącej sieci gazu ziemnego.
Gaz wykorzystywany dla celów projektu produkowany będzie metodą hydrolizy wody. W pierwszym etapie powstanie więc instalacja fotowoltaiczna, produkująca zielony prąd oraz magazyn energii, zakupiony i uruchomiony zostanie też elektrolizer. Produkcja zielonego wodór ma się rozpocząć już w 2022 r.

Alternative Text
Niezależność energetyczna Polski

Gdzie chcielibyśmy być za 5 lat ?


Aktualna transformacja wodorowa przyspieszyła a my chcemy mieć swój wkład. Chcielibyśmy żeby za 5 lat nasz rynek energetyczny wyglądał tak:

ponad 1000 stacji tankowania wodoru

Oprócz dotacji na zakup aut aby zachęcić do zakupu auta na wodór niezbędne jest rozbudowanie infrastruktury do tankowania.

40% zapotrzebowania na gaz ziemny obsługiwane przez wodór

W przypadku wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle (który zużywa 50% ogólnego zapotrzebowania na gaz) zamiana części instalacji przemysłowych z gazu ziemnego na wodór.

Nowa ustawa OZE przywracająca system opustów

Przywrócenie systemu opustów zapewni kontynuację dotychczasowej dynamiki zwiększania nowych przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Dodatkowe 25 GW mocy z OZE

Taka dodatkowa moc daje możliwość zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Tani zielony wodór to droga do zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Dotacje na zakup aut wodorowych

To jedyna droga żeby zmniejszyć swoje uzależnienie od ropy naftowej z Rosji oraz akumulatorów z Chin.

Dotacje do wodorowych magazynów energii

Instalacje fotowoltaiczne generują dużą nadprodukcje energii w dni słoneczne. Dzięki wodorowym przydomowym magazynom energii sieć przesyłowa nie jest przeciążana.

#oswajamywodor

Oswajamy Wodór


Przyłącz się do naszej akcji i wspólnie rozpropagujemy Wodór jako bezpieczny nośnik energii

Alternative Text
Produkcja
Alternative Text
Energetyczność
Alternative Text
Przechowywanie
Alternative Text
Kolory Wodoru
Alternative Text
Elektro-mobilność

Partnerzy akcji #OswajamyWodór


Przyłącz się do naszej akcji

Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text